BIK to instytucja dostarczająca bankom, SKOK-om i firmą pożyczkowym informacji na temat historii kredytowych potencjalnych klientów. Dane gromadzone w BIK są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Są one aktualizowane raz w tygodniu, tak aby udzielać instytucjom finansowym najnowszych informacji na temat klientów. Jakie dokładnie dane BIK o nas posiada?


Podstawa prawna działania BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją powołaną na mocy ustawy. O zakresie jego działania mówi art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. Zgodnie z nim BIK ma ustawowe prawo do przetwarzania danych stanowiących tajemnicę bankową. Gromadzenie danych jest więc zgodne z prawem. Zazwyczaj dane te są wykorzystywane to analizy zdolności kredytowej kredytobiorców.

Jakie dane są przechowywane przez BIK?

Wbrew powszechnemu przekonaniu dane przechowane w Biurze Informacji Kredytowej nie są tylko tymi negatywnymi. Instytucja gromadzi również pozytywne informacje o kredytobiorcach. Te pozytywne dotyczą terminowo spłacanych rat oraz całego zobowiązania. Informacje takie budują pozytywną historię kredytową, która ułatwia później staranie się o pożyczkę lub kredyt. Jak podaje samo Biuro Informacji Kredytowej większość, bo aż 90% informacji zgromadzonych w bazach jest pozytywna. Do tych negatywnych zalicza się natomiast wszelkie dane mówiące o zaleganiu w spłatach zobowiązań finansowych.

W bazach BIK dostępne są dane pochodzące ze wszystkich instytucji udzielających kredytów i pożyczek w Polsce, czyli banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych.

Kiedy BIK zaczyna przetwarzać dane

Informacje na temat klienta BIK zaczyna zbierać od momentu złożenia przez niego wniosku kredytowego lub zaciągnięcia zobowiązania w SKOK-u lub firmie pożyczkowej. Aktualizacja w informacjach następuje średnio raz w tygodniu, a najpóźniej 7 dni po zmianie statusu kredytu. W przypadku, gdy kredytobiorca swoje długi spłacił w terminie, to informacje przetwarzane są tylko do czasu wygaśnięcia zobowiązania. Dalsze ich udostępnienie jest warunkowe i wymaga pisemnej zgody klienta banku na przetwarzanie danych przez BIK. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy klient nie reguluje swojego zobowiązania na czas. Jeżeli od poinformowania dłużnika przez bank lub SKOK o wysokości jego długu minęło 30 dni, a kwota zaległości nie została uregulowana, BIK ma prawo przetwarzać dane takiego klienta przez okres pięciu lat.

Kto ma dostęp do danych BIK?

Dane zgromadzone przez BIK udostępniane są tylko i wyłącznie instytucjom upoważnionym. Dostęp do nich ma prokuratura, sądy, banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Z danymi mogą się zapoznać również sami klienci, których informacje dotyczą. Aby otrzymać raport BIK, należy o niego wystąpić. Raport można pobrać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.