Umowa pożyczkowa wydaje nam się zagadnieniem niezwykle oczywistym, niewymagającym dodatkowego tłumaczenia i zagłębiania się. Jednak rzeczywistość może nas nieco zaskoczyć. Nie każda osoba biorąca pożyczkę zdaje sobie sprawę co tak naprawdę podpisuje. Czy rzeczona umowa pożyczkowa posiada wszystkie istotne elementy. Przekonajcie się, jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczkowa, aby można ją było nazywać przygotowaną zgodnie z prawem.

Umowa pożyczkowa to dokument, który chroni interesy pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy. Dlatego też musi być sporządzona bardzo dokładnie i zawierać wszystkie informacje związane z udzieleniem oraz spłatą pożyczki. Brak niektórych informacji może spowodować nieporozumienia a nawet być przyczyną naliczenia kar finansowych. Dlatego tak ważna jest wiedza co taka umowa powinna zawierać. Więcej znajdziesz w artykule Parabanki i niebezpieczeństwo, o którym nie wiecie.

Sprawdź również informacje co wato wiedzieć o pożyczce w parabanku.

Dobra umowa pożyczkowa

Umowa pożyczkowa, którą podpisujemy musi zawierać przede wszystkim datę i miejsce, w którym została zawarta. To niezbędne elementy, aby zabezpieczyć się przed oszustem. Warto o tym pamiętać, jeśli decydujemy się na pożyczkę w parabanku.

Kolejnym istotnym podpunktem jest określenie stron umowy.

  • dane firmy pożyczkowej, takie jak: pełna nazwa, adres oraz numer NIP;
  • dane pożyczkobiorcy: imię, nazwisko, adres, PESEL, orz seria i numer dowodu osobistego.

Do kolejnych elementów wartych uwagi należy kwota i waluta. O ile suma, jaką pożyczamy, zostaje zawsze wypisana, tak o walucie niekiedy można zapomnieć. Jest to bardzo istotny element umowy pożyczkowej, za względu na znaczne różnice wartości walut, np. złotówki do euro.

W umie muszą być również zawarte dokładne informacje o :

  • oprocentowaniu pożyczki,
  • odsetkach karnych,
  • oraz terminie spłaty.

Czytaj dokładnie umowę pożyczkową

Biorąc pożyczkę krótkoterminową konieczne jest dokładne przestudiowanie treści jej umowy. Dzięki temu mamy pewność, że nie znajdą się tam żadne dodatkowe opłaty ani kary o których wcześniej nie było mowy.

Poświęcenie należytej uwagi umówię pożyczkowej może nas ochronić przed nieuczciwymi bankami i parabankami. Dokument, na którym spoczywa nas podpis jest traktatem wiążącym dla obu stron, w którym to pożyczkobiorcy powinno zależeć na dobrym dotrzymaniu wytycznych umowy.