Ustawa antylichwiarska to najnowszy dokument prawny warunkujący działanie parabanków i firm pożyczkowych. Jej zapisy przede wszystkim mają chronić pożyczkobiorców przed nieuczciwymi zakusami instytucji pożyczających pieniądze na procent. W ustawie znalazło się wiele zapisów ochronnych, które znacząco zmieniają obowiązujące przepisy prawa. Co zmieniła ustawa antylichwiarska?

Czym jest ustawa antylichwiarska?

Ustawa antylichwiarska jest aktem prawnym, który został wprowadzony w 2015 roku. Jej celem było wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku finansowym. Coraz większe zainteresowanie szybkimi pożyczkami i ofertą parabanków sprawiło, że ustawodawca uznał, że konieczna jest jej nowelizacja. Do zmiany przepisów doszło w 2019 roku. Nowe zapisy mają być korzystniejsze dla osób zaciągających kredyty i pożyczki i roztoczyć nad nimi swoisty parasol ochronny.

Zanim zdecydujesz się na zobowiązanie z firmy pozabankowej, sprawdź jakie może grozić Ci niebezpieczeństwo biorąc pożyczkę z  parabanku

Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczki

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych przez ustawę antylichwiarską są zapisy mówiące o kosztach chwilówki. Nowy limit ma wynosić 22% wartości pożyczki (w przypadku pożyczek na miesiąc) oraz 45% w skali roku (w przypadku pożyczek długoterminowych) – przed nowelizacją wynosił on 55%. Zmianie ulegnie też maksymalny limit opłat w przypadku zakupów ratalnych – będzie on wynosił 45% kwoty pożyczki w skali roku.
Zmiany wprowadzono też w zakresie maksymalnego limitu odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązania. W praktyce oznacza to, że obniżeniu ulegną m.in. opłaty windykacyjne.

Warto również sprawdzić o czym warto pamiętać przy spłacaniu chwilówek by uniknąć kary.

Kary dla nieuczciwych parabanków

Klienci parabanków mają być chronieni przed nieuczciwymi firmami. W przypadku dopatrzenia się przez KNF nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek nieuczciwi pożyczkodawcy nie pozostaną bez kary. Jeżeli jakakolwiek firma zobowiązuje klienta do wniesienia opłat co najmniej dwukrotnie wyższych niż określony w przepisach maksymalny koszt pozaodsetkowy lub najwyższą możliwą wartość odsetek i odsetek za zwłokę, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Nad tym, czy parabanki będą działać zgodnie z literą prawa, czuwać będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Zyskała ona nowe uprawnienia kontrolne, a także będzie mogła współpracować z organami ścigania w zakresie wykrywania nieprawidłowości.

Mieszkanie bezpieczne

Kolejnym novum w ustawie antylichwiarskiej jest ochrona mienia pożyczkobiorcy. Zgodnie z zapisami nowelizacji egzekucje komornicze z mieszkania nie będą mogły być wykonywane, jeśli zadłużenie nie przekracza 5% wartości nieruchomości. Nowa ustawa antylichwiarska zakazuje także przywłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki.